Featured

Europæisk konference om positiv psykologi

Europæisk konference om positiv psykologi (ECPP ) afholdes hvert år og er et kæmpe event for alle i branchen. Konferencen er en platform til at præsentere den nyeste forskning og dens anvendelse inden for området positiv psykologi.

Det er en unik mulighed for lærde og praktikere at mødes og diskutere udfordringer og muligheder inden for positiv psykologi fra hele verden én gang om året. Vores vicepræsident er repræsentant for Danmark på konferencen. Derudover er et stort antal danskere repræsenteret.

Og bliver det endnu større. Som en af de første i Danmark er vi glade for at kunne tilbyde dig en plads til konferencen i år. Der er stadig pladser tilbage på holdet, og du kan tilmelde dig her.

Når vi bliver spurgt, hvad positiv psykologi handler om, plejer vi at svare, at det kort sagt handler om et skifte i fokus. I den positive psykologi er det primære fokus nemlig på det, som skaber trivsel og glæde, frem for det, der skaber negative følelser og vores håndtering af disse.

Det vil sige fokus på mental sundhed frem for mental usundhed Vi mener, at vi alle sammen har brug for at få et skifte i fokus fra det, der skaber usunde og negative følelser, til det, der skaber glæde og trivsel.

Det er så nemt som at skifte fokus fra at være ulykkelig over noget, der ikke er gået, som man ønskede, til at være glad for at have opnået det, man ønskede. Det er så nemt som at skifte fokus fra at være ked af det, fordi man har oplevet en trist begivenhed, til at tage et positivt skridt fremad og søge nye erfaringer og oplevelser.

Og det er så nemt som at skifte fokus fra at være ked af sig over at have svigtet sig selv og andre, til at være glad for at have overlevet. Skiftet i fokus er så nemt, som at slå om på et lille stykke papir, og det er så let, som at sætte sig op og tage et skridt fremad. Det er så nemt som at lægge kræfterne i at gøre noget godt, frem for at gøre noget ondt. Vi tror, at det er en god idé at lære at skifte fokus.